Чүй облусунда БМСЖ денгээлинде саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерин окутуу

2019-жылдын 12-апрелинен 19-апрелине чейин КР ССМ караштуу ЭССБ кызматкерлери тарабынан «Амбулатордук КИФ жүргүзүү эрежеси, статистикалык отчеттуулукту түзүү, компютердик программалар менен иштөө» темадагы семинар Чуй облусунун ССУ БМСЖ денгээлинде откорулду Чүй облустук ССУнын 280 кызматкери окутулду. Окутуу убагында ҮДТ дарыгерлеринин кызматынын сапатын индикаторлор менен баалап жана  автоматтык түрдө эсептеп  чыгуучу жолдору түшүндүрүлдү. Маалыматты киргизүү убагында жаралган…